Uudised

KÕIGILE TÄKUOMANIKELE

KÕIGILE TÄKUOMANIKELE

Seoses Täkkude Päevaga, aretuskomisjoni koosolekuga ja ESH TÄKUD 2017 kataloogi koostamisega palume kõigil täkuomanikel (ka ponitäkkude omanikel) saata avaldus oma täku aretusse tunnustamiseks. Kui avaldust ei ole, aretuskomisjon täku tunnustamist arutamisele ei võta. Alalise tunnustusega täkud tunnustust ei kaota, aga neid ei võeta kataloogi, kui esindaja selleks soovi ei avalda ja kataloogi tasu ei maksa. Teised avalduseta täkud tunnustust ei saa, kuigi võistlustulemuste, teiste tõuraamatute tunnustuse alusel või muul põhjusel (või erandkorras) neil  see võimalus oleks.

Iga täku andmete Täkkude kataloogis ja selle internetiversioonis avaldamiseks tuleb täkuomanikul tasuda 50€

ESHKS juhatus