Jõudluskontroll

Sporthobuste ja ratsaponide jõudlusandmeteks on

  • Ratsaspordivõistluste tulemused
  • Hindamistulemused noorhobuste ülevaatustel
  • Hindamistulemused muudel katsetustel (võõrratsaniku test)
  • Aretusmärade hindamistulemused kodustel ülevaatustel

Jõudlusandmetena arvestatakse kõigi teadaolevate võistluste, ülevaatuste ja katsete tulemusi.

Jõudluskontrolli üldjuhend     Ülesandmisleht
 
 

 Noorhobuste ülevaatused

Täkkude katsed

Noorhobuste tšempionaat