ESHKS teenuste hinnakiri

 

ESHKS teenuste hinnakiri

ESHKS liikmed, kel on liikmemaksu või muid võlgnevusi ESHKS ees, võrdsustatakse kõigi võlgade tasumiseni mitteliikmetega. 

 

 

 

LIIKMED

Mitteliikmed

1. Liikmete maksud ja teenused

 Sisseastumismaks 6 €

 Liikmemaks 26 € aastas

-

2. Pass ilma soodustusteta (lisandub tasu identifitseerijale ja kiibi paigaldajale)

50 EUR

60 EUR

3. Passi soodushind 6 kuu jooksul pärast sündi ja enne võõrutamist identifitseeritud ja tõuraamatusse sobivale varsale (lisandub tasu kiibi paigaldajale), kelle sünniteade on saadud 30 päeva jooksul pärast sündi

10 EUR

40 EUR

4. Passi soodushind 6 kuu jooksul pärast sündi ja enne võõrutamist identifitseeritud ja tõuraamatusse sobivale varsale (lisandub tasu kiibi paigaldajale), kelle sünniteade on saadud hiljem kui 30 päeva jooksul pärast sündi

20 EUR

50 EUR

5. Passi soodushind 6 kuu jooksul pärast sündi ja enne võõrutamist identifitseeritud varsale väljaspool tõuraamatuid (lisandub tasu kiibi paigaldajale)

30 EUR

50 EUR

6. Duplikaat kaotatud passi asemele(lisandub tasu identifitseerijale ja kiibi paigaldajale, kui kiip puudub)

40 EUR

60 EUR

7. Identifitseerimise hind ilma soodustuseta passile ja ristandvarsa passile (lisatakse passi arvele, kui seda ei ole makstud töö teostanud arstile).

 Ca 15 EUR

         Ca 15 EUR

8. Pass või UELN numbri andmine hobusele, kellel on ERL või FEI pass ja kes on registreeritud PRIA andmebaasis

              10 EUR

            20 EUR

     

9. Osavõtt piirkondlikust ülevaatusest hobusele, kes ei kuulu ESH, ERP, EVP või mõnda välismaisesse sporthobuste tõuraamatusse

15 EUR

15 EUR

10. Omaniku muutuse registreerimine

7 EUR

20 EUR

11. Importhobuse registreerimine 

 20 EUR

40 EUR

 12. Hobuse nime muutmine
 30 EUR
 30 EUR